อธข.ร่วมงานกิจกรรมการเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการ “นครปฐม : โมเดล” การส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร (ขนมจีนแปลงใหญ่) ปี 2560

DSC 0414 2อธข.ร่วมงานกิจกรรมการเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการ “นครปฐม : โมเดล” การส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร (ขนมจีนแปลงใหญ่) ปี 2560

page1

page2 

           วันที่ 27 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีการเปิดกิจกรรมการเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการ “นครปฐม : โมเดล” การส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร (ขนมจีนแปลงใหญ่) ปี 2560 โดยมี พลเอก ดนัย มีชูเวช ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ แปลงนา นายดำรงเกียรติ รื่นเริงนุช ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม