กรมการข้าว จัดพิธีมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

IMG 5592กรมการข้าว จัดพิธีมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

 

กรมการข้าว จัดพิธีมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

page01

page3

          กรมการข้าว จัดพิธีมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ได้แก่ ข้าราชการ จำนวน 64 ราย และลูกจ้างประจำ จำนวน 46 ราย โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ

 

วริศรา ทรัพย์เกษม ภาพ/ข่าว