อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสวัสดิการกรมการข้าว

IMG 5310อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสวัสดิการกรมการข้าว

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสวัสดิการกรมการข้าว

555555

                     วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสวัสดิการกรมการข้าวให้แก่บุตรธิดาของบุคลากรในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้แก่ ทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 11 ทุน ทุนระดับมัธยมศึกษา-ปวช. จำนวน 10 ทุน และทุนระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี จำนวน 7 ทุน