อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ผลการดำเนินงานปี 2559 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2560

IMG 5298อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ผลการดำเนินงานปี 2559 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2560

 

 

อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา

ผลการดำเนินงานปี 2559

และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2560

 

2222222

         

               วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ผลการดำเนินงานปี 2559 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี 2560” ณ โรงแรมเซ็นทรารา แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านข้าวและชาวนา รวมถึงวางแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป โดยมี นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว                     กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน