กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว ผนึกกำลังศูนย์ข้าวชุมชน หวังพัฒนาข้าวและชาวนาสู่การพัฒนาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

26227กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว ผนึกกำลังศูนย์ข้าวชุมชน หวังพัฒนาข้าวและชาวนาสู่การพัฒนาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าว ผนึกกำลังศูนย์ข้าวชุมชน
หวังพัฒนาข้าวและชาวนาสู่การพัฒนาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

page

                วันที่ 5 กันยายน 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนกับการพัฒนาข้าวและชาวนาสู่การพัฒนาแปลงใหญ่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายด้านการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา”เพื่อชี้แจงนโยบายการผลิตข้าวและการพัฒนาศักยภาพองค์กรชาวนาของกระทรวงเกษตรฯที่ได้ดำเนินการเพื่อให้ชาวนาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

                นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า กรมการข้าวมุ่งหวังที่จะต่อยอดการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนทั้งหมดให้เข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ เพื่อให้การพัฒนาข้าวและชาวนามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแนวคิดจะกระชับความร่วมมือในการทำงานกับศูนย์ข้าวชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายวชิรวิทย์ บุญสุข / ภาพ

นางสาวพิมพกานต์ พุทธศิริ / ข่าว