ข่าวกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบปีที่ 128 มุ่งมั่นดำเนินงานนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง บนหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 01 April 2563 5
กรมการข้าวประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีข้าว” ประจำปีนี้ 31 March 2563 97
กรมการข้าวจับมือปศุสัตว์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID – 19 26 March 2563 49
“กรมการข้าว” ประชุมเตรียมรับมือการแพร่ระบาด COVID-19 23 March 2563 63
กรมการข้าว ประชุมหารือพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด 23 March 2563 25
กรมข้าว ลงพื้นที่เยี่ยม ศพก.ท่าแพ ส่งเสริมการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตข้าว ณ จังหวัดสตูล 19 March 2563 44
"กรมการข้าว" หนุนฟื้นฟู ส่งเสริมชาวบ้านและโรงเรียนปลูกข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่น้ำเค็ม พร้อมแนะปลูกพืชสร้างแหล่งอาหารหลังสึนามิ ทำลายพื้นที่การเกษตร 19 March 2563 64
อธข.ประชุมติดตามภารกิจกองเมล็ดพันธุ์ข้าว 17 March 2563 60
"ประภัตร" ชูงานวิจัยและพัฒนาข้าว เตรียมรองรับการแข่งขันตรงตามความต้องการของตลาดโลก มุ่งยกระดับการส่งออกข้าวไทย 16 March 2563 75
“กรมข้าว” ชะลอการจัดงานทั้งหมด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID – 19 16 March 2563 78