ข่าวกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การสัมมนาหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ” 22 มีนาคม 2560 22
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจัดงานฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม 21 มีนาคม 2560 29
นาย กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 20 มีนาคม 2560 25
ปลัด กษ. เปิดการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 “คนข้าว” นำเสนอผลงานคึกคัก 17 มีนาคม 2560 58
ครอบรอบ “11 ปี กรมการข้าว” เปิดบ้านรับบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช 17 มีนาคม 2560 48
กรมการข้าว พร้อมใจ จัดงาน องค์ความรู้สู่ชาวนา “เชิดชูเกียรติ 60 ปี ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท” 14 มีนาคม 2560 37
รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรกรมปศุสัตว์ 14 มีนาคม 2560 40
รมช.กษ. เป็นประธานการประชุมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนผลิตข้าวครบวงจร 13 มีนาคม 2560 40
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโครงการข้าวครบวงจรและเกษตรอินทรีย์” 10 มีนาคม 2560 50
รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดการอบรมวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ 07 มีนาคม 2560 71