ข่าวกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
"ประภัตร" นำร่องศูนย์ข้าวสุพรรณ เตรียมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ หวังทวงคืนอันดับ 1 การส่งออกในเวทีโลก 22 กุมภาพันธ์ 2563 41
รมช.ประภัตร ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้ตรงความต้องการของตลาด 21 กุมภาพันธ์ 2563 34
กรมการข้าวสนองพระราชประสงค์ กรมสมเด็จพระเทพฯ เตรียมส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวล็อตที่ ๓ กว่า ๖๐ พันธุ์ เก็บรักษาไว้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลก 21 กุมภาพันธ์ 2563 48
อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม – ติดตามผลโครงการผลิตข้าวหอม ณ ศวข.ขอนแก่น และ ศวข.ชุมแพ 20 กุมภาพันธ์ 2563 21
อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนรัง จ.ขอนแก่น 19 กุมภาพันธ์ 2563 14
อธข. จัดระเบียบที่จอดรถภายในกรมการข้าว 19 กุมภาพันธ์ 2563 22
อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยม - ติดตามผลการดำเนินงาน ให้กำลังใจศมข.ขอนแก่น 18 กุมภาพันธ์ 2563 30
กรมการข้าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพโครงการให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 18 กุมภาพันธ์ 2563 23
9 ศูนย์วิจัยข้าวตะวันออก ผนึกกำลัง ยกระดับงานวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน 18 กุมภาพันธ์ 2563 28
‘ประภัตร’ ไฟเขียว ตั้ง คกก.ขับเคลื่อนพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เร่งสำรวจเมล็ดพันธุ์-พื้นที่ หวังดันชาวนาปลูกข้าวพื้นนุ่ม ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ เจาะตลาดต่างประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2563 38