เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงิน ค.การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมฯ (งวดที่ 3/1,3/2) 03 April 2562 180
โอนงบประมาณโครงการวิจัยที่ขอรับเงินสนับสนุนเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยฯ ครั้งที่ 4/2562 28 December 2561 164
โอนงบประมาณโครงการวิจัยที่ขอรับเงินสนับสนุนเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2562 28 December 2561 162
แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ฯ ประชุมคร้งที่ 2/2561 วันที่ 12 พ.ย. 61 25 December 2561 437
แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ฯ ประชุมคร้งที่ 1/2561 วันที่ 7 พ.ย. 61 25 December 2561 227
โอนงบประมาณโครงการวิจัยที่ขอรับเงินสนับสนุนเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2561 04 December 2561 292
โอนงบประมาณโครงการวิจัยที่ขอรับเงินสนับสนุนเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2561 04 December 2561 614
โอนเงินโครงการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (ปีที่ 2) งวดที่ 3/2 04 December 2561 112
โอนเงินโครงการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (ปีที่ 2) งวดที่ 3/1 04 December 2561 121
โอนเงินโครงการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (ปีที่ 2) งวดที่ 2 04 December 2561 142