เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนขายบิล ศวข.ปทุมธานี 13 พฤษภาคม 2562 54
โอนเงิน ค.การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ฯ งวดที่ 1 10 พฤษภาคม 2562 55
โอนเงิน ค.การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าวฯ งวดที่ 2/2 07 พฤษภาคม 2562 63
โอนขายบิล โครงการการพัฒนาระบบประเมินผลผลิตด้วยรถเกี่ยวนวดข้าวฯ ค่าครุภัณฑ์ 03 พฤษภาคม 2562 70
โอนเงิน ค.การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ฯ งวดที่ 1 ค่าครุภัณฑ์ 02 พฤษภาคม 2562 70
โอนเงิน ค.การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาฯ 30 เมษายน 2562 85
โอนเงินค.การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศฯ ปีที่ 2 งวดที่ 1 ศวข.ราชบุรี 30 เมษายน 2562 72
โอนเงินฝากคลัง ค.วิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินรายได้ฯ ของศสส. จำนวน 3 โครงการ 26 เมษายน 2562 84
โอนเงิน ค.โครงการการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และสมบัติในการย่อยของข้าวนุ่มฯ 26 เมษายน 2562 72
โอนเงิน ค.การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าวฯ งวดที่ 1 26 เมษายน 2562 71