เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินค.แหล่งพันธุกรรมยีนต้านทานความหลากหลายทางลักษณะการทำให้เกิดโรคฯ ให้ศวข.หนองคาย 02 October 2562 93
โอนเงินค.การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิในห่วงโซ่การผลิต (ปีที่ 2) งวดที่ 2 20 September 2562 71
โอนขายบิลค.Plantwise (RICE) Programme in Thailand 17 September 2562 63
โอนขายบิลค. การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ งวดที่ 2 ให้ศวข.ขอนแก่น 17 September 2562 49
โอนขายบิลค. การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ งวดที่ 3/2 ให้ศวข.ขอนแก่น 17 September 2562 48
โอนขายบิลค. การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ งวดที่ 3/1 ให้ศวข.ขอนแก่น 17 September 2562 54
โอนขายบิลค.Selection and dissemination of elite salt-tolerant rice varieties to AFACI member countries ให้ ศวข.นครราชสีมา 17 September 2562 43
โอนขายบิลค.RHIZO-RICE a novel ideotype for deeper roots ให้ศวข.อุบลราชธานี งวดที่ 5 26 August 2562 49
โอนเงินค่าทดสอบข้าวพันธุ์หอมรังสี ครั้งที่ 2 ให้ศวข.ฉะเชิงเทรา 26 August 2562 47
โอนเงินค.การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ฯ งวดที่ 2 ให้สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 26 August 2562 49