เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินค.การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิในห่วงโซ่การผลิต (ปีที่ 2) งวดที่ 2 20 กันยายน 2562 24
โอนขายบิลค.Plantwise (RICE) Programme in Thailand 17 กันยายน 2562 23
โอนขายบิลค. การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ งวดที่ 2 ให้ศวข.ขอนแก่น 17 กันยายน 2562 12
โอนขายบิลค. การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ งวดที่ 3/2 ให้ศวข.ขอนแก่น 17 กันยายน 2562 13
โอนขายบิลค. การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ งวดที่ 3/1 ให้ศวข.ขอนแก่น 17 กันยายน 2562 8
โอนขายบิลค.Selection and dissemination of elite salt-tolerant rice varieties to AFACI member countries ให้ ศวข.นครราชสีมา 17 กันยายน 2562 10
โอนขายบิลค.RHIZO-RICE a novel ideotype for deeper roots ให้ศวข.อุบลราชธานี งวดที่ 5 26 สิงหาคม 2562 12
โอนเงินค่าทดสอบข้าวพันธุ์หอมรังสี ครั้งที่ 2 ให้ศวข.ฉะเชิงเทรา 26 สิงหาคม 2562 12
โอนเงินค.การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ฯ งวดที่ 2 ให้สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 26 สิงหาคม 2562 13
ปรับปรุงเงินฝากคลัง จากรหัสบัญชี 10901 คืนรหัสบัญชี 10904 ของศวข.ปราจีนบุรี 26 สิงหาคม 2562 14