โอนเงินค.แหล่งพันธุกรรมยีนต้านทานความหลากหลายทางลักษณะการทำให้เกิดโรคฯ ให้ศวข.หนองคาย

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก