โอนขายบิลค. การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ งวดที่ 3/2 ให้ศวข.ขอนแก่น

รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร...คลิก