เงินนอกงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินการทดสอบข้าวพันธุ์หอมรังสีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติฯ 14 พฤษภาคม 2562 8
โอนเงิน ค.พัฒนาการใช้ข้าวทั้งต้นฯ 13 พฤษภาคม 2562 5
โอนขายบิล ศวข.ปทุมธานี 13 พฤษภาคม 2562 3
โอนเงิน ค.การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ฯ งวดที่ 1 10 พฤษภาคม 2562 7
โอนเงิน ค.การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าวฯ งวดที่ 2/2 07 พฤษภาคม 2562 19
โอนขายบิล โครงการการพัฒนาระบบประเมินผลผลิตด้วยรถเกี่ยวนวดข้าวฯ ค่าครุภัณฑ์ 03 พฤษภาคม 2562 21
โอนเงิน ค.การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ฯ งวดที่ 1 ค่าครุภัณฑ์ 02 พฤษภาคม 2562 19
โอนเงิน ค.การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาฯ 30 เมษายน 2562 18
โอนเงินค.การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศฯ ปีที่ 2 งวดที่ 1 ศวข.ราชบุรี 30 เมษายน 2562 16
โอนเงินฝากคลัง ค.วิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินรายได้ฯ ของศสส. จำนวน 3 โครงการ 26 เมษายน 2562 27