เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและครบรอบ 100 ปี ให้ศวข.พระนครศรีอยุธยา (ค.58) 02 December 2562 76
โอนเงินโครงการหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้สวช. ศมข. และศวข. (ค.57) 02 December 2562 228
โอนเงินกิจกรรมระบบควบคุมภายใน (ICS) ให้ศมข. (ค.56) 02 December 2562 138
โอนเงินกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (ค.55) 27 November 2562 143
โอนเงินงปม.จัดงานฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา (ค.54) 26 November 2562 116
โอนเงินงปม.รายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 (ค.53) 26 November 2562 184
โอนเงินงปม.รายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 (ค.52) 26 November 2562 145
โอนเงินเพื่อเป็น คชจ.จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิคข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ให้ ศมข.ร้อยเอ็ด (ค.51) 20 November 2562 59
โอนเงินเพื่อเป็น คชจ.การดำเนินงานโครงการของ ศมข.บุรีรัมย์ (ค.50) 18 November 2562 73
โอนเงินงบประมาณ โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ให้ ศมข. และศวข. (ค.49) 15 November 2562 121