เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง งบประมาณ 2563 (เพิามเติม) 20 May 2563 156
โอนงปม.ดำเนินงาน ค.พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร เพิ่มเติม ให้ ศวข.อยุธยา ค.44/63 20 May 2563 80
โอนงปม.จาก กพร. คืน กรมการข้าว ค.43/63 20 May 2563 262
โอนปรับเปลี่ยนงปม. 63 (ต.ค.62-มี.ค.63) ชดใช้งปม.62 พลางก่อนจาก กวขและกมข คืนสบก ค.42/63 20 May 2563 108
โอนจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (ให้ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี) 20 May 2563 86
โอนงบประมาณค่าเช่าบ้าน (นายสุธรรม เฉิดโฉม) 20 May 2563 61
โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย สำหรับจดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 18 May 2563 93
ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากเงินกันสำรองกรมการข้าว 14 May 2563 341
ขออนุมัติปรับแผนและโอนงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) 13 May 2563 333
โอนเงินส่วนเกินคืนกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ค.39-63 08 May 2563 190