เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 (ค.246-247) 24 มิถุนายน 2562 68
โอนเงินคชจ.ในการเข้าร่วมสัมมนาและประชุมหน่วยงานภาคีการผลิตข้าวครบวงจร (ค.236) 13 มิถุนายน 2562 57
โอนงบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายที่สำนักบริหารกลาง (ค.235) 13 มิถุนายน 2562 46
โอนค่าใช้จ่ายจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ ปี2562 (ค.234) 12 มิถุนายน 2562 45
โอนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร (ค.233) 06 มิถุนายน 2562 99
รายงานการเบิกจ่ายรายโครงการ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 83
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ค.232) 30 พฤษภาคม 2562 92
โอนเงินค.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะคืนกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ค.231) 30 พฤษภาคม 2562 54
โอนเงินกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อรอเปลี่ยนแปลงงปม. (ค.230) 28 พฤษภาคม 2562 51
โอนเงินกิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยคืนกองวิจัยและพัฒนาข้าว (ค.228-229) 27 พฤษภาคม 2562 39