เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนจัดสรร งปม. ค.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศปี 2563 (ค.63) 19 December 2562 89
โอนจัดสรร งปม. ให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม 3 แห่ง (ค.62) 19 December 2562 79
โอนเงินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน ให้สบก. (ค.61) 19 December 2562 109
โอนเงินโครงการหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้กมข (ค.60) 11 December 2562 132
โอนเงินโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (ค.59) 02 December 2562 192
โอนเงินโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและครบรอบ 100 ปี ให้ศวข.พระนครศรีอยุธยา (ค.58) 02 December 2562 72
โอนเงินโครงการหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้สวช. ศมข. และศวข. (ค.57) 02 December 2562 220
โอนเงินกิจกรรมระบบควบคุมภายใน (ICS) ให้ศมข. (ค.56) 02 December 2562 133
โอนเงินกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (ค.55) 27 November 2562 139
โอนเงินงปม.จัดงานฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา (ค.54) 26 November 2562 111