เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอน งปม. คงเหลือจ่ายให้ สนย. (ค.288) 15 สิงหาคม 2562 27
โอน งปม. งบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่าย สบก. (ค.287) 15 สิงหาคม 2562 26
โอน งปม. คงเหลือจ่ายให้ สนย. (ค.286) 15 สิงหาคม 2562 24
โอนเงินค่ารับรองเอกอัครราชทูตฯเกาหลี ให้ ศวข.ปทุมธานี 14 สิงหาคม 2562 21
โอนเงินคชจ.การฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น" รุ่นที่ 35 (ค.284) 08 สิงหาคม 2562 24
โอนเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงงปม.รายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2562 (ค.283) 08 สิงหาคม 2562 37
โอนเงิน คชจ. การบริหารจัดการแผนการผลิตและการตลาดครบวงจร (ค.282) 07 สิงหาคม 2562 41
โอนเงิน คชจ.เดินทางอบรมโปรแกรมงบประมาณฯ (ค.281) 06 สิงหาคม 2562 25
โอนเงินเพื่อจัดค.สัมมนาสรุปผลการดำเนินการและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวฯ (ค.280) 05 สิงหาคม 2562 42
โอน งปม. เปลี่ยนแปลง ค.นาแปลงใหญ่และ ค.ข้าวอินทรีย์ (ค.278-279) 31 กรกฎาคม 2562 104