เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินงปม.จัดงาน 20 ปี สันป่าตอง 1 ข้าวเหนียวผลผลิตสูง คุณภาพดีของภาคเหนือตอนบน ค.73 15 January 2563 43
โอนเงินงปม.ค.ระบบส่งเสริมเกษตรนาแปลงใหญ่ ปี 2563 ครั้งที่ 2 ค.72 15 January 2563 157
โอนค่าเช่าบ้านขรก.ระยะเวลา 6 เดือน ศวข.กระบี่(นายสุธรรม เฉิดโฉม) ค.71 15 January 2563 27
โอนเงินค่าเดินทางไปรช.อบรม นบต. รุ่น 37 ค.70 07 January 2563 94
โอนเงินค่าเดินทางไปรช.อบรม นบต. รุ่น38 ค.69 07 January 2563 92
โอนเงินจัดสรร ค.พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร Niche Marker ปี 63 ค.68 06 January 2563 151
โอนเงินจัดสรร งบประมาณ ค.เสริมสร้างศักยภาพการผลิตดเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 63 ค.67 27 December 2562 282
โอนเงินจัดสรรงปม.ค.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Famer) ปี2563 ค.66 26 December 2562 212
โอนเงินจัดสรร งปมจากศมข.ปนและศวข.ปน. คืนสสข. ค.ส่งเสริมอาชีพเกษตรชายแดนใต้ ค.65 25 December 2562 43
โอนเงินจัดสรร งปม. ค.ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์และค.รักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว (ค.64) 23 December 2562 148