เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอน งปม. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ศมข.ร้อยเอ็ด (ค.302) 26 สิงหาคม 2562 12
โอนงประมาณเหลือจ่ายจาก ศมข. ศวข. และ สวช. คืนกรมการข้าว (ค.301) 26 สิงหาคม 2562 31
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายที่ สบก. (ค.300) 22 สิงหาคม 2562 25
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืน สบก. (ค.299) 22 สิงหาคม 2562 33
โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายคืนกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (ค.298) 20 สิงหาคม 2562 31
โอนเงินงบประมาณคืนกรมการข้าว (ค.296-297) 20 สิงหาคม 2562 46
โอนเงินคชจ.กิจกรรมตรวจสอบประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม (ค.295) 20 สิงหาคม 2562 29
โอนเงินคชจ.เดินทางร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการศึกษาวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ค.292) 20 สิงหาคม 2562 28
โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรมการตรวจประเมินฯ (ค.290-291) 20 สิงหาคม 2562 39
โอน งปม. เพื่อเป็น คชจ.สาธารณูปโภคเพิ่มเติม (ค.289) 15 สิงหาคม 2562 37