เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขออนุมัติจัดสัมมนาสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานโครงการตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 (ค.92/63) 24 August 2563 55
ขอเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มเติม (ค.98/63) 21 August 2563 86
ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เพิ่มเติม) (ค.97/63) 21 August 2563 54
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปี 2563 คืนกรมการข้าว (ค.96/63) 21 August 2563 263
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรปี 2562/63 ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กลับคืนให้ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (ค.95/63) 21 August 2563 63
ขอสนับสนุนเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม) (ค.94/63) 20 August 2563 122
ขอความอนุเคราะห์โอนเงินงบประมาณเพิ่ม (ค.93/63) 20 August 2563 91
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ค.91/63) 18 August 2563 88
ขอจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการซ่อมแซมลิฟต์อาคารสำนักงาน (ค.90/63) 14 August 2563 80
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข 79) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (ค.89/63) 10 August 2563 98