เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินกิจกรรมหลักบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา (ค.274) 25 กรกฎาคม 2562 40
โอนเงินค่าใช้จ่ายจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (ค.273) 24 กรกฎาคม 2562 28
โอนเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นงปม.รายจ่ายอื่น ค่าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจฯ รุ่นที่ 1 (ค.272) 24 กรกฎาคม 2562 22
โอนเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ค.271) 24 กรกฎาคม 2562 42
รายงานการเบิกจ่ายรายโครงการ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 72
โอนจัดสรร งปม. ให้ ศวข. ปทุมธานี (ค.270) 19 กรกฎาคม 2562 26
โอน คชจ. ฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ค.269) 19 กรกฎาคม 2562 36
โอนเงินค่ารับรองข้าราชการจากเมียนม่า (ค.268) 19 กรกฎาคม 2562 28
โอนเงิน งปม. คืนกรมการข้าว (ค.267) 19 กรกฎาคม 2562 38
โอนเงินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข 79) ปี 2562 (ค.266) 11 กรกฎาคม 2562 45