เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 23 March 2563 307
โอนจัดสรรงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 63 ค.4/63 20 March 2563 189
โอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มี.ค.-ก.ย.63) ค.1/63 18 March 2563 1010
โอนจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 18 March 2563 273
โอนจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค.3/63 14 March 2563 228
รหัสงบประมาณปี 2563 13 March 2563 332
โอนจัดสรรงบประมาณพนักงานราชการ ค.2/63 12 March 2563 192
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง ค.91 14 February 2563 260
โอนเงินประชุมและจัดนิทรรศการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวศวข.ตะวันออกตอนบนและตอนล่าง ค.90 14 February 2563 27
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค.89 12 February 2563 77