เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินสนับสนุน คชจ. ในการจัดประชุมมอบนโยบายและตรวจราชการในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี (ค.316) 28 สิงหาคม 2562 41
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.315) 27 สิงหาคม 2562 111
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.314) 27 สิงหาคม 2562 73
โอนงบประมาณให้ สำนักบริหารกลาง (ค.313) 27 สิงหาคม 2562 26
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.312) 27 สิงหาคม 2562 95
โอน งปม. เพื่อเป็น คจช. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ค.311) 27 สิงหาคม 2562 22
โอนงบประมาณคืนกรมการข้าว (ค.310) 27 สิงหาคม 2562 111
โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค.309) 27 สิงหาคม 2562 41
โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายเป็นงบลงทุน (โครงการนาแปลงใหญ่) เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 27 สิงหาคม 2562 369
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.308) 26 สิงหาคม 2562 125