เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน (ค.42) 26 October 2561 198
โอนค่าใช้จ่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ (ค.41) 26 October 2561 199
โอนค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวฯ รอบที่ 1 (ค.40) 25 October 2561 221
โอนค่าใช้จ่ายอบรมหลักสูตร นบก.และนบต. (ค.35) 25 October 2561 172
โอนค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นฟ้องคดี (ค.39) 25 October 2561 171
โอนจัดสรรค่าฝึกอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบข้าวอินทรีย์ (ค.38) 25 October 2561 146
โอนค่าใช้จ่ายในการนำคณะผู้นำเข้าฮ่องกงเข้าเยี่ยมชมศวข.พิษณุโลก (ค.37) 25 October 2561 128
โอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติมให้ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร 18 October 2561 208
โอนจัดสรรค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2562 (6 เดือนแรก) 18 October 2561 263
โอนจัดสรรงบดำเนินงาน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 08 October 2561 1034