เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (ค.44) 30 October 2561 259
โอนค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวฯ รอบที่ 1 (ค.43) 26 October 2561 187
โอนค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน (ค.42) 26 October 2561 193
โอนค่าใช้จ่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ (ค.41) 26 October 2561 192
โอนค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวฯ รอบที่ 1 (ค.40) 25 October 2561 214
โอนค่าใช้จ่ายอบรมหลักสูตร นบก.และนบต. (ค.35) 25 October 2561 168
โอนค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นฟ้องคดี (ค.39) 25 October 2561 166
โอนจัดสรรค่าฝึกอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบข้าวอินทรีย์ (ค.38) 25 October 2561 144
โอนค่าใช้จ่ายในการนำคณะผู้นำเข้าฮ่องกงเข้าเยี่ยมชมศวข.พิษณุโลก (ค.37) 25 October 2561 124
โอนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มเติมให้ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร 18 October 2561 203