เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอน คชจ. เข้าร่วมสัมมนาสุปผลการดำเนินงานและพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ (ค.340) 03 กันยายน 2562 32
โอนเงินค่าติดตามงาน ค่าจ้างทำป้ายตัวอักษร (ค.339) 03 กันยายน 2562 29
โอนงบประมาณคงเหลือคืน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว (ค.338) 30 สิงหาคม 2562 44
โอนงบบุคลากรคืนกรมการข้าว (ค.337) 30 สิงหาคม 2562 29
โอนงบประมาณคงเหลือคืน สนย. และกรมการข้าว (ค.319-336) 30 สิงหาคม 2562 34
โอน งปม. เพื่อเป็น คชจ. เข้าร่วมการสัมมนาการบริหารงานฯ ปีงบประมาณ 2562 (ค.317-318) 28 สิงหาคม 2562 71
โอนเงินสนับสนุน คชจ. ในการจัดประชุมมอบนโยบายและตรวจราชการในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี (ค.316) 28 สิงหาคม 2562 39
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.315) 27 สิงหาคม 2562 100
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.314) 27 สิงหาคม 2562 66
โอนงบประมาณให้ สำนักบริหารกลาง (ค.313) 27 สิงหาคม 2562 25