เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมการข้าว (ค.116/63) 10 September 2563 98
ขอคืนเงินงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.115/63) 09 September 2563 77
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 กลับคืนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ (ค.114/63) 02 September 2563 95
ขอเงินสมทบประกันสังคม (ค.113-63) 02 September 2563 66
โอนงบประมาณเบิกแทนให้สำนักบริหารกลาง (ค.111-63) 02 September 2563 73
ขอเงินสมทบประกันสังคม (ค.112-63) 02 September 2563 49
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ๋ 02 September 2563 483
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 01 September 2563 214
ขอสนับสนุนเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม) (ค.104/63) 27 August 2563 190
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายดำเนินงานเป็นงบเงินอุดหนุนทั่วไป (ค.109/63) 27 August 2563 138