เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงบประมาณของ ศมข.นครนายก ไปตั้งจ่ายที่ ศมข.ชลบุรี (ค.120) 04 April 2562 146
โอนคชจ.จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ฯ ของจังหวัดพัทลุง (ค.119) 04 April 2562 153
โอนคชจ.จัดนิทรรศการประชุมวิชาการข้าวภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออกและภาคใต้ (ค.118) 04 April 2562 107
โอนค่าตอบแทนรายปี ตามกฎหมายที่ดินของศมข.ชัยภูมิ (ค.117) 04 April 2562 103
โอนคชจ.จัดประชุมวิชาการข้าวภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก และภาคใต้ (ค.116) 04 April 2562 120
โอนคชจ.จัดฝึกอบรมองค์ความรุ้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวฯ (ค.115) 04 April 2562 128
โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ค.111-114) 04 April 2562 133
โอนค่าใช้จ่ายร่วมสัมมนาสรุปผลเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มนาแปลงใหญ่ฯ (ค.110) 04 April 2562 193
โอนค่าใช้จ่ายอบรมผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ค.109) 04 April 2562 115
โอนงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นงบรายจ่ายอื่น (นายสถาพร) (ค.108) 04 April 2562 78