เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินโครงการระบบส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพฯ (ค.52) 14 November 2561 199
โอนค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าวฯ (ค.48) 05 November 2561 156
โอนค่าใช้จ่ายเดินทางสัมมนาเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดฯ (ค.47) 31 October 2561 190
โอนค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2562 (ค.46) 31 October 2561 162
โอนค่าใช้จ่ายกิจกรรมประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (ค.45) 31 October 2561 184
โอนเงินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (ค.44) 30 October 2561 230
โอนค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวฯ รอบที่ 1 (ค.43) 26 October 2561 157
โอนค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน (ค.42) 26 October 2561 166
โอนค่าใช้จ่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ (ค.41) 26 October 2561 166
โอนค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวฯ รอบที่ 1 (ค.40) 25 October 2561 186