เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนค่าจ้างเหมาโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ศมข.เชียงใหม่ (ค.185) 10 April 2562 158
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน (6 เดือนหลัง) (ค.164-184) 09 April 2562 375
โอนเงินค่าจ้างเหมา 6 เดือนหลัง จำนวน 7 อัตรา ให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ (ค.163) 04 April 2562 234
โอนงบรายจ่ายอื่น ไปตั้งจ่ายที่สบก. (น.ส.กุลศิริ) (ค.162) 04 April 2562 231
โอนคชจ.ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค.161) 04 April 2562 241
โอนคชจ.จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับเขต (ค.160) 04 April 2562 202
โอนคชจ.จัดงานพระราชพิธีพิชมงคลฯ ปี 62 (เบิกแทนสป.กษ) (ค.159) 04 April 2562 133
โอนค่าจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ (ค.158) 04 April 2562 170
โอนเงินงบกลาง โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริฯ (ค.157) 04 April 2562 150
โอนค่าตอบแทน ค่าครองชีพ เงินสมทบปสส. เงินสปพ. ของพนักงานราชการ 6 เดือนหลัง (ค.155-156) 04 April 2562 196