เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ค.197) 24 April 2562 169
โอนคชจ.การจัดนิทรรศการ"เจริญตามรอยพระราชปณิธาน สืบสานงานข้าวของพ่อ"(ค.196) 24 April 2562 114
โอนจัดสรรงบประมาณในการประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวระดับเขต ปี 2562 (ค.195) 24 April 2562 270
โอนเงินงบประมาณค่าเช่าบ้านของศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ (ค.194) 23 April 2562 113
โอนคชจ.เข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนฯ (ค.193) 22 April 2562 181
โอนเงินค่าจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 2,000 กก.(ค.192) 18 April 2562 181
โอนเงินค่าใช้จ่ายจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวฯ (ค.191) 17 April 2562 200
โอนเงินค่าใช้จ่ายจัดงานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชนในเขตภาคใต้ฯ (ค.190) 17 April 2562 145
โอนเงินให้หน่วยงานและโอนเงินเหลือจ่ายคืน (ค.186-189) 17 April 2562 163
รายงานการเบิกจ่ายรายโครงการ ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562 11 April 2562 238