เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ค.232) 30 May 2562 152
โอนเงินค.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะคืนกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ค.231) 30 May 2562 110
โอนเงินกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อรอเปลี่ยนแปลงงปม. (ค.230) 28 May 2562 97
โอนเงินกิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยคืนกองวิจัยและพัฒนาข้าว (ค.228-229) 27 May 2562 82
โอนเงินค่าสาธารณูปโภคให้กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (ค.227) 24 May 2562 84
โอนเงินคชจ.ในการเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารญี่ปุ่น (MAFF) (ค.226) 24 May 2562 92
โอนเงินกิจกรรมขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ค.225) 24 May 2562 110
โอนเงินคชจ.จัดนิทรรศการด้านข้าวในงานสีสรรพรรณไม้ (ค.224) 24 May 2562 97
รายงานการเบิกจ่ายรายโครงการ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 23 May 2562 158
โอนเงินค.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ค.223) 16 May 2562 151