เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินค่ารับรองผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคืนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว (ค.251) 25 June 2562 119
โอนคืนงบประมาณคชจ.ในการฝึกอบรม 2 หลักสูตร (ค.250) 24 June 2562 114
โอนเงินงบประมาณค.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2562 (ค.249) 24 June 2562 164
โอนเงินงบประมาณค.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (ค.248) 24 June 2562 135
โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 (ค.246-247) 24 June 2562 213
โอนเงินคชจ.ในการเข้าร่วมสัมมนาและประชุมหน่วยงานภาคีการผลิตข้าวครบวงจร (ค.236) 13 June 2562 129
โอนงบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายที่สำนักบริหารกลาง (ค.235) 13 June 2562 114
โอนค่าใช้จ่ายจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ ปี2562 (ค.234) 12 June 2562 113
โอนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร (ค.233) 06 June 2562 179
รายงานการเบิกจ่ายรายโครงการ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 31 May 2562 141