เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ๋ 02 September 2563 442
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 01 September 2563 181
ขอสนับสนุนเงินงบประมาณ (เพิ่มเติม) (ค.104/63) 27 August 2563 167
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายดำเนินงานเป็นงบเงินอุดหนุนทั่วไป (ค.109/63) 27 August 2563 114
โอนงบประมาณงบลงทุน ประจำปี 2563 (งบเหลือจ่าย ศมข.ขอนแก่น) 27 August 2563 74
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ค.108/63) 26 August 2563 101
ขอเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มเติม (ค.107/63) 26 August 2563 59
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 คืนส่วนกลาง (ค.106/63) 26 August 2563 96
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม (ค.105/63) 26 August 2563 150
ขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายงบกลางโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 คืนกรมการข้าว (ค.102/63) 25 August 2563 99