เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงบประมาณกลับคืน ศวข.นครราชสีมา (ค.304) 26 สิงหาคม 2562 8
โอนเงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม (ค.303) 26 สิงหาคม 2562 20
โอน งปม. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ศมข.ร้อยเอ็ด (ค.302) 26 สิงหาคม 2562 8
โอนงประมาณเหลือจ่ายจาก ศมข. ศวข. และ สวช. คืนกรมการข้าว (ค.301) 26 สิงหาคม 2562 20
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายที่ สบก. (ค.300) 22 สิงหาคม 2562 13
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืน สบก. (ค.299) 22 สิงหาคม 2562 21
โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายคืนกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (ค.298) 20 สิงหาคม 2562 26
โอนเงินงบประมาณคืนกรมการข้าว (ค.296-297) 20 สิงหาคม 2562 31
โอนเงินคชจ.กิจกรรมตรวจสอบประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม (ค.295) 20 สิงหาคม 2562 20
โอนเงินคชจ.เดินทางร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการศึกษาวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ค.292) 20 สิงหาคม 2562 16