เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินค.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวจาก ศวข.นครราชสีมา ให้ศวข.ขอนแก่น (ค.253) 02 July 2562 257
โอนเงินคชจ.การจัดสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวคืน สสข. (ค.252) 28 June 2562 104
โอนเงินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 (ค.245) 26 June 2562 173
โอนเงินเพื่อประชาสัมพันธ์ระบบตรวจรับรองมาตรฐานข้าวปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (ค.244) 26 June 2562 154
โอนเงินค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 3 (ค.243) 26 June 2562 120
โอนเงินงบประมาณจากศมข.พัทลุงให้ศวข.พัทลุง (ค.242) 26 June 2562 86
โอนเงินค.ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารเคมีอันตรายด้วยชีวเขตกรรม (ค.241) 26 June 2562 210
โอนเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ (ค.240) 26 June 2562 150
โอนเงินงบประมาณศวข.ร้อยเอ็ดให้ศวข.สุรินทร์ (ค.239) 26 June 2562 98
โอนเงินค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินการฟ้องคดี (ค.238) 26 June 2562 118