เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.315) 27 August 2562 642
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.314) 27 August 2562 532
โอนงบประมาณให้ สำนักบริหารกลาง (ค.313) 27 August 2562 105
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.312) 27 August 2562 483
โอน งปม. เพื่อเป็น คจช. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ค.311) 27 August 2562 120
โอนงบประมาณคืนกรมการข้าว (ค.310) 27 August 2562 448
โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค.309) 27 August 2562 116
โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายเป็นงบลงทุน (โครงการนาแปลงใหญ่) เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 27 August 2562 482
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.308) 26 August 2562 478
โอนจัดสรรค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินประกันสังคม จำนวน 26 ราย (ค.306-307) 26 August 2562 119