เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินงบประมาณโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (ค.215) 11 May 2562 136
โอนเงินงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นงบรายจ่ายอื่น (นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์) (ค.214) 10 May 2562 134
โอนเงินค.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ของสวช. (ค.213) 10 May 2562 153
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ค.212) 03 May 2562 210
โอนเงินเพื่อรอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค.211) 02 May 2562 147
โอนเงินงปม.ค.พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ ศมข. 6 แห่ง (ค.210) 02 May 2562 226
โอนเงินงบประมาณค.พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (ค.209) 01 May 2562 163
โอนเงินค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพระดาบสสัญจร (ค.208) 01 May 2562 84
โอนเงินเพื่อรอเปลี่ยนแปลงเป็นงบรายจ่ายอื่น นายอนุชาติ คชสถิตย์ (ค.206) 29 April 2562 108
โอนเงินค.ต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ (ค.205) 29 April 2562 581