เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะคืนกรมการข้าว (ค.343) 06 September 2562 91
โอนเงินเพื่อเป็น คชจ.เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานฯ นาแปลงใหญ่ (ค.342) 04 September 2562 114
โอน คชจ. เข้าร่วมสัมมนาสุปผลการดำเนินงานและพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ (ค.341) 03 September 2562 110
โอน คชจ. เข้าร่วมสัมมนาสุปผลการดำเนินงานและพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ (ค.340) 03 September 2562 115
โอนเงินค่าติดตามงาน ค่าจ้างทำป้ายตัวอักษร (ค.339) 03 September 2562 110
โอนงบประมาณคงเหลือคืน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว (ค.338) 30 August 2562 129
โอนงบบุคลากรคืนกรมการข้าว (ค.337) 30 August 2562 90
โอนงบประมาณคงเหลือคืน สนย. และกรมการข้าว (ค.319-336) 30 August 2562 96
โอน งปม. เพื่อเป็น คชจ. เข้าร่วมการสัมมนาการบริหารงานฯ ปีงบประมาณ 2562 (ค.317-318) 28 August 2562 164
โอนเงินสนับสนุน คชจ. ในการจัดประชุมมอบนโยบายและตรวจราชการในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี (ค.316) 28 August 2562 185