เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายที่สำนักบริหารกลาง (ค.235) 13 June 2562 98
โอนค่าใช้จ่ายจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ ปี2562 (ค.234) 12 June 2562 99
โอนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร (ค.233) 06 June 2562 167
รายงานการเบิกจ่ายรายโครงการ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 31 May 2562 129
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ค.232) 30 May 2562 138
โอนเงินค.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะคืนกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ค.231) 30 May 2562 98
โอนเงินกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อรอเปลี่ยนแปลงงปม. (ค.230) 28 May 2562 85
โอนเงินกิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยคืนกองวิจัยและพัฒนาข้าว (ค.228-229) 27 May 2562 71
โอนเงินค่าสาธารณูปโภคให้กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (ค.227) 24 May 2562 70
โอนเงินคชจ.ในการเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารญี่ปุ่น (MAFF) (ค.226) 24 May 2562 80