เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนจัดสรรค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและสปพ. ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 17 October 2562 184
โอนค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของส่วนกลาง (เพิ่มเติม) ให้ ศสส. (ค.25) 17 October 2562 133
โอนจัดสรรงบดำเนินงาน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 03 October 2562 928
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.375) 03 October 2562 166
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.374) 03 October 2562 148
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.373) 03 October 2562 115
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.372) 03 October 2562 110
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ กรข. (ค.371) 03 October 2562 112
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.370) 03 October 2562 150
โอนสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 62 (ค.369) 03 October 2562 205