เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินค.ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารเคมีอันตรายด้วยชีวเขตกรรม (ค.241) 26 June 2562 197
โอนเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ (ค.240) 26 June 2562 139
โอนเงินงบประมาณศวข.ร้อยเอ็ดให้ศวข.สุรินทร์ (ค.239) 26 June 2562 82
โอนเงินค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินการฟ้องคดี (ค.238) 26 June 2562 103
โอนเงินค่ารับรองผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคืนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว (ค.251) 25 June 2562 105
โอนคืนงบประมาณคชจ.ในการฝึกอบรม 2 หลักสูตร (ค.250) 24 June 2562 103
โอนเงินงบประมาณค.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2562 (ค.249) 24 June 2562 147
โอนเงินงบประมาณค.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (ค.248) 24 June 2562 123
โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 (ค.246-247) 24 June 2562 191
โอนเงินคชจ.ในการเข้าร่วมสัมมนาและประชุมหน่วยงานภาคีการผลิตข้าวครบวงจร (ค.236) 13 June 2562 116