เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ (ค.240) 26 June 2562 127
โอนเงินงบประมาณศวข.ร้อยเอ็ดให้ศวข.สุรินทร์ (ค.239) 26 June 2562 72
โอนเงินค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินการฟ้องคดี (ค.238) 26 June 2562 87
โอนเงินค่ารับรองผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคืนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว (ค.251) 25 June 2562 91
โอนคืนงบประมาณคชจ.ในการฝึกอบรม 2 หลักสูตร (ค.250) 24 June 2562 92
โอนเงินงบประมาณค.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2562 (ค.249) 24 June 2562 135
โอนเงินงบประมาณค.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (ค.248) 24 June 2562 113
โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 (ค.246-247) 24 June 2562 178
โอนเงินคชจ.ในการเข้าร่วมสัมมนาและประชุมหน่วยงานภาคีการผลิตข้าวครบวงจร (ค.236) 13 June 2562 104
โอนงบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่ายที่สำนักบริหารกลาง (ค.235) 13 June 2562 90