เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินงบกลาง ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (ค.74) 04 ธันวาคม 2561 100
โอนเงินโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ:พันธุ์ กข43 (ค.73) 04 ธันวาคม 2561 166
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) 28 พฤศจิกายน 2561 409
โอนเงินงบประมาณของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ค.54-55) 23 พฤศจิกายน 2561 106
โอนเงินโครงการ Production Value Chain of High Quality Rice Variety (ค.53) 22 พฤศจิกายน 2561 105
โอนเงินโครงการระบบส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพฯ (ค.52) 14 พฤศจิกายน 2561 156
โอนค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าวฯ (ค.48) 05 พฤศจิกายน 2561 114
โอนค่าใช้จ่ายเดินทางสัมมนาเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดฯ (ค.47) 31 ตุลาคม 2561 135
โอนค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2562 (ค.46) 31 ตุลาคม 2561 121
โอนค่าใช้จ่ายกิจกรรมประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (ค.45) 31 ตุลาคม 2561 129