เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินค่ารับรองข้าราชการจากเมียนม่า (ค.268) 19 July 2562 82
โอนเงิน งปม. คืนกรมการข้าว (ค.267) 19 July 2562 349
โอนเงินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบวงจร (กข 79) ปี 2562 (ค.266) 11 July 2562 92
โอนจัดสรร งปม. ของกองวิจัยและพัฒนาข้าวให้ศูนย์ฯ (ค.262-265) 10 July 2562 99
โอนจัดสรร งปม.เพิ่มเติม ค.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องปี 2562 ให้ ศวข.เชียงใหม่ (ค.261) 08 July 2562 76
โอนจัดสรรงปม.เพิ่มเติมค.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562 (ค.260) 08 July 2562 166
โอนจัดสรร งปม. เพิ่มเติม ค.ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ค.259) 08 July 2562 104
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ครั้งที่ 2 05 July 2562 130
โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย ครั้งที่ 1 05 July 2562 130
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ข้าว (ค.258) 04 July 2562 71