เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (ค.59) 02 December 2562 335
โอนเงินโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและครบรอบ 100 ปี ให้ศวข.พระนครศรีอยุธยา (ค.58) 02 December 2562 138
โอนเงินโครงการหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้สวช. ศมข. และศวข. (ค.57) 02 December 2562 298
โอนเงินกิจกรรมระบบควบคุมภายใน (ICS) ให้ศมข. (ค.56) 02 December 2562 206
โอนเงินกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (ค.55) 27 November 2562 216
โอนเงินงปม.จัดงานฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา (ค.54) 26 November 2562 179
โอนเงินงปม.รายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 (ค.53) 26 November 2562 313
โอนเงินงปม.รายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 (ค.52) 26 November 2562 266
โอนเงินเพื่อเป็น คชจ.จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิคข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ให้ ศมข.ร้อยเอ็ด (ค.51) 20 November 2562 116
โอนเงินเพื่อเป็น คชจ.การดำเนินงานโครงการของ ศมข.บุรีรัมย์ (ค.50) 18 November 2562 124