เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินค่าเดินทางไปรช.อบรม นบต. รุ่น38 ค.69 07 January 2563 160
โอนเงินจัดสรร ค.พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร Niche Marker ปี 63 ค.68 06 January 2563 216
โอนเงินจัดสรร งบประมาณ ค.เสริมสร้างศักยภาพการผลิตดเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 63 ค.67 27 December 2562 696
โอนเงินจัดสรรงปม.ค.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Famer) ปี2563 ค.66 26 December 2562 355
โอนเงินจัดสรร งปมจากศมข.ปนและศวข.ปน. คืนสสข. ค.ส่งเสริมอาชีพเกษตรชายแดนใต้ ค.65 25 December 2562 98
โอนเงินจัดสรร งปม. ค.ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์และค.รักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว (ค.64) 23 December 2562 499
โอนจัดสรร งปม. ค.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศปี 2563 (ค.63) 19 December 2562 150
โอนจัดสรร งปม. ให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม 3 แห่ง (ค.62) 19 December 2562 141
โอนเงินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน ให้สบก. (ค.61) 19 December 2562 192
โอนเงินโครงการหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้กมข (ค.60) 11 December 2562 194