เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอน งปม. คงเหลือจ่ายให้ สนย. (ค.288) 15 August 2562 78
โอน งปม. งบรายจ่ายอื่นไปตั้งจ่าย สบก. (ค.287) 15 August 2562 78
โอน งปม. คงเหลือจ่ายให้ สนย. (ค.286) 15 August 2562 82
โอนเงินค่ารับรองเอกอัครราชทูตฯเกาหลี ให้ ศวข.ปทุมธานี 14 August 2562 67
โอนเงินคชจ.การฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น" รุ่นที่ 35 (ค.284) 08 August 2562 70
โอนเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงงปม.รายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2562 (ค.283) 08 August 2562 82
โอนเงิน คชจ. การบริหารจัดการแผนการผลิตและการตลาดครบวงจร (ค.282) 07 August 2562 90
โอนเงิน คชจ.เดินทางอบรมโปรแกรมงบประมาณฯ (ค.281) 06 August 2562 66
โอนเงินเพื่อจัดค.สัมมนาสรุปผลการดำเนินการและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวฯ (ค.280) 05 August 2562 112
โอน งปม. เปลี่ยนแปลง ค.นาแปลงใหญ่และ ค.ข้าวอินทรีย์ (ค.278-279) 31 July 2562 397