เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินเหลือจ่ายค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตส่วนกลางคืน สนย. (ค.28) 25 ตุลาคม 2562 14
โอนจัดสรรค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและสปพ. ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 17 ตุลาคม 2562 61
โอนค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของส่วนกลาง (เพิ่มเติม) ให้ ศสส. (ค.25) 17 ตุลาคม 2562 29
โอนจัดสรรงบดำเนินงาน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 03 ตุลาคม 2562 591
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.375) 03 ตุลาคม 2562 52
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.374) 03 ตุลาคม 2562 34
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.373) 03 ตุลาคม 2562 23
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.372) 03 ตุลาคม 2562 21
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ กรข. (ค.371) 03 ตุลาคม 2562 32
โอนเงินสนับสนุนงบประมาณให้ สนย. (ค.370) 03 ตุลาคม 2562 47