เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค.309) 27 สิงหาคม 2562 24
โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายเป็นงบลงทุน (โครงการนาแปลงใหญ่) เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 27 สิงหาคม 2562 295
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.308) 26 สิงหาคม 2562 48
โอนจัดสรรค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินประกันสังคม จำนวน 26 ราย (ค.306-307) 26 สิงหาคม 2562 20
โอนเงินกิจกรรม Niche Market ให้ กรข. (ค.305) 26 สิงหาคม 2562 11
โอนงบประมาณกลับคืน ศวข.นครราชสีมา (ค.304) 26 สิงหาคม 2562 7
โอนเงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม (ค.303) 26 สิงหาคม 2562 20
โอน งปม. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ศมข.ร้อยเอ็ด (ค.302) 26 สิงหาคม 2562 8
โอนงประมาณเหลือจ่ายจาก ศมข. ศวข. และ สวช. คืนกรมการข้าว (ค.301) 26 สิงหาคม 2562 20
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายที่ สบก. (ค.300) 22 สิงหาคม 2562 12