เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม ประจำปี 2563 (ค.34/63) 05 May 2563 108
โอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน (OTOP) 01 May 2563 51
โอนเงินเหลือจ่ายงบกลางโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 คืนกรมการข้าว 01 May 2563 110
โอนสนับสนุนงปม.เพิ่มเติมให้ ศมข.จำนวน 4 ศูนย์ ค.30/63 27 April 2563 129
โอนสนับสนุนงปม.เพิ่มเติมให้ ศมข.จำนวน 5 ศูนย์ ค.29/63 27 April 2563 119
รหัสกิจกรรมย่อยประจำปี 2563 27 April 2563 190
โอนเงินงบประมาณโครงการจัดทำสือประชาสัมพันธ์ "ศาสตร์พระราชาในนาแปลงใหญ่" 22 April 2563 78
โอนงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการให้ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ครั้งที่ 27-63 22 April 2563 54
โอนงบประมาณโครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองเมล็ดพันธ์ุข้าว 20 April 2563 84
โอนงบประมาณคืนกองวิจัยและพัฒนาข้าว กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 16 April 2563 152