เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอน งปม. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ศมข.ร้อยเอ็ด (ค.302) 26 August 2562 40
โอนงประมาณเหลือจ่ายจาก ศมข. ศวข. และ สวช. คืนกรมการข้าว (ค.301) 26 August 2562 66
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายที่ สบก. (ค.300) 22 August 2562 75
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืน สบก. (ค.299) 22 August 2562 86
โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายคืนกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (ค.298) 20 August 2562 60
โอนเงินงบประมาณคืนกรมการข้าว (ค.296-297) 20 August 2562 240
โอนเงินคชจ.กิจกรรมตรวจสอบประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม (ค.295) 20 August 2562 76
โอนเงินคชจ.เดินทางร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการศึกษาวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ค.292) 20 August 2562 84
โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรมการตรวจประเมินฯ (ค.290-291) 20 August 2562 89
โอน งปม. เพื่อเป็น คชจ.สาธารณูปโภคเพิ่มเติม (ค.289) 15 August 2562 93