เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินสนับสนุน คชจ. ในการจัดประชุมมอบนโยบายและตรวจราชการในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี (ค.316) 28 August 2562 150
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.315) 27 August 2562 524
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.314) 27 August 2562 473
โอนงบประมาณให้ สำนักบริหารกลาง (ค.313) 27 August 2562 74
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.312) 27 August 2562 456
โอน งปม. เพื่อเป็น คจช. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ค.311) 27 August 2562 73
โอนงบประมาณคืนกรมการข้าว (ค.310) 27 August 2562 407
โอนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค.309) 27 August 2562 90
โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายเป็นงบลงทุน (โครงการนาแปลงใหญ่) เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 27 August 2562 448
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.308) 26 August 2562 423