เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนจัดสรร งปม. ให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม 3 แห่ง (ค.62) 19 December 2562 128
โอนเงินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และศูนย์ข้าวชุมชน ให้สบก. (ค.61) 19 December 2562 162
โอนเงินโครงการหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้กมข (ค.60) 11 December 2562 176
โอนเงินโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (ค.59) 02 December 2562 309
โอนเงินโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและครบรอบ 100 ปี ให้ศวข.พระนครศรีอยุธยา (ค.58) 02 December 2562 113
โอนเงินโครงการหลักระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้สวช. ศมข. และศวข. (ค.57) 02 December 2562 271
โอนเงินกิจกรรมระบบควบคุมภายใน (ICS) ให้ศมข. (ค.56) 02 December 2562 188
โอนเงินกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (ค.55) 27 November 2562 192
โอนเงินงปม.จัดงานฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา (ค.54) 26 November 2562 155
โอนเงินงปม.รายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 (ค.53) 26 November 2562 227