เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงินงปม.ค.ระบบส่งเสริมเกษตรนาแปลงใหญ่ ปี 2563 ครั้งที่ 2 ค.72 15 January 2563 219
โอนค่าเช่าบ้านขรก.ระยะเวลา 6 เดือน ศวข.กระบี่(นายสุธรรม เฉิดโฉม) ค.71 15 January 2563 65
โอนเงินค่าเดินทางไปรช.อบรม นบต. รุ่น 37 ค.70 07 January 2563 147
โอนเงินค่าเดินทางไปรช.อบรม นบต. รุ่น38 ค.69 07 January 2563 141
โอนเงินจัดสรร ค.พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร Niche Marker ปี 63 ค.68 06 January 2563 190
โอนเงินจัดสรร งบประมาณ ค.เสริมสร้างศักยภาพการผลิตดเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 63 ค.67 27 December 2562 539
โอนเงินจัดสรรงปม.ค.พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Famer) ปี2563 ค.66 26 December 2562 266
โอนเงินจัดสรร งปมจากศมข.ปนและศวข.ปน. คืนสสข. ค.ส่งเสริมอาชีพเกษตรชายแดนใต้ ค.65 25 December 2562 81
โอนเงินจัดสรร งปม. ค.ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์และค.รักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว (ค.64) 23 December 2562 377
โอนจัดสรร งปม. ค.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศปี 2563 (ค.63) 19 December 2562 134