เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนจัดสรรงบประมาณพนักงานราชการ ค.2/63 12 March 2563 252
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง ค.91 14 February 2563 309
โอนเงินประชุมและจัดนิทรรศการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวศวข.ตะวันออกตอนบนและตอนล่าง ค.90 14 February 2563 73
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค.89 12 February 2563 127
โอนเงินจัดประชุมและนิทรรศการจัดงานประชุมวิชาการข้าวกลุ่มศวข.ภาคกลาง ตะวันตกและตะวันออก ค.88 12 February 2563 295
โอนจัดสรรงปม.กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยสถานการณ์ข้าวภายใต้ ค.ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ค.87 07 February 2563 159
สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค.86 07 February 2563 136
โอนเงินจัดสรรเป็นคชจ.ค.ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ค.พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ค.85 05 February 2563 150
โอนจัดสัมมนาและนิทรรศการข้าวและธัญพืชภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ครั้งที่ 12 ปี 2563 ค.84 29 January 2563 148
โอนเงินเปลี่ยนแปลงงปม.ค.เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ค.83 28 January 2563 292