เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงปม.ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้ค.แบบแปลงใหญ่ ค.36-63 08 May 2563 156
โอนปรับปรุงงปม.รายจ่ายปี63จัดทำพ.ร.บ.โอนงปม.รายจ่าย พ.ศ.2563 งบดำเนินงาน 05 May 2563 283
ขอจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน ปี 2563 05 May 2563 301
โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม ประจำปี 2563 (ค.34/63) 05 May 2563 170
โอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน (OTOP) 01 May 2563 112
โอนเงินเหลือจ่ายงบกลางโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 คืนกรมการข้าว 01 May 2563 176
โอนสนับสนุนงปม.เพิ่มเติมให้ ศมข.จำนวน 4 ศูนย์ ค.30/63 27 April 2563 202
โอนสนับสนุนงปม.เพิ่มเติมให้ ศมข.จำนวน 5 ศูนย์ ค.29/63 27 April 2563 217
รหัสกิจกรรมย่อยประจำปี 2563 27 April 2563 307
โอนเงินงบประมาณโครงการจัดทำสือประชาสัมพันธ์ "ศาสตร์พระราชาในนาแปลงใหญ่" 22 April 2563 138