เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงปม.จาก กพร. คืน กรมการข้าว ค.43/63 20 May 2563 342
โอนปรับเปลี่ยนงปม. 63 (ต.ค.62-มี.ค.63) ชดใช้งปม.62 พลางก่อนจาก กวขและกมข คืนสบก ค.42/63 20 May 2563 123
โอนจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 (ให้ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี) 20 May 2563 99
โอนงบประมาณค่าเช่าบ้าน (นายสุธรรม เฉิดโฉม) 20 May 2563 71
โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย สำหรับจดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 18 May 2563 106
ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากเงินกันสำรองกรมการข้าว 14 May 2563 423
ขออนุมัติปรับแผนและโอนงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) 13 May 2563 351
โอนเงินส่วนเกินคืนกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ค.39-63 08 May 2563 203
โอนงปม.ค.รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ค.38-63 08 May 2563 123
โอนงปม.เพิ่มเติมให้ศวข.ปัตตานี จัดหาเมล็ดพันธ์ุข้าวในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ค.37-63 08 May 2563 80