เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงบบุคลากรคืนกรมการข้าว (ค.337) 30 สิงหาคม 2562 19
โอนงบประมาณคงเหลือคืน สนย. และกรมการข้าว (ค.319-336) 30 สิงหาคม 2562 20
โอน งปม. เพื่อเป็น คชจ. เข้าร่วมการสัมมนาการบริหารงานฯ ปีงบประมาณ 2562 (ค.317-318) 28 สิงหาคม 2562 49
โอนเงินสนับสนุน คชจ. ในการจัดประชุมมอบนโยบายและตรวจราชการในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี (ค.316) 28 สิงหาคม 2562 23
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.315) 27 สิงหาคม 2562 32
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.314) 27 สิงหาคม 2562 20
โอนงบประมาณให้ สำนักบริหารกลาง (ค.313) 27 สิงหาคม 2562 16
โอนงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมการข้าว (ค.312) 27 สิงหาคม 2562 16
โอน งปม. เพื่อเป็น คจช. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ค.311) 27 สิงหาคม 2562 8
โอนงบประมาณคืนกรมการข้าว (ค.310) 27 สิงหาคม 2562 22