เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนเงิน ค.พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ให้ สวช. และส่วนภูมิภาค (ค.41) 08 พฤศจิกายน 2562 28
โอนเงินเพื่อดำเนินงานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 (ค.39-40) 08 พฤศจิกายน 2562 22
โอนเงินค่าเดินทางสำหรับการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีฯ (ค.38) 01 พฤศจิกายน 2562 23
โอนเงิน คชจ. นำอาจารย์และนิสิตศึกษาดูงานให้ ศมข.ราชบุรี (ค.37) 31 ตุลาคม 2562 10
โอนงบประมาณเพิ่มเติม โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ค.35-36) 31 ตุลาคม 2562 34
โอนเงิน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ค.33-34) 31 ตุลาคม 2562 53
โอนเงิน คชจ. ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ให้ สบก. (ค.32) 29 ตุลาคม 2562 20
โอนเงิน คชจ. นำคณะนักวิจัยและนักวิชการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ให้ ศวข.ปทุมธานี และ ศวข.เชียงใหม่ (ค.31) 29 ตุลาคม 2562 10
โอนงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ สวช. ศวข.และ ศมข. (ค.30) 25 ตุลาคม 2562 69
โอนงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้ สวช. และส่วนภูมิภาค (ค.29) 25 ตุลาคม 2562 52