เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โอนงบประมาณค่าเช่าบ้าน (นายสุธรรม เฉิดโฉม) 20 May 2563 17
โอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย สำหรับจดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 18 May 2563 46
ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากเงินกันสำรองกรมการข้าว 14 May 2563 102
ขออนุมัติปรับแผนและโอนงบประมาณโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) 13 May 2563 176
โอนเงินส่วนเกินคืนกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ค.39-63 08 May 2563 122
โอนงปม.ค.รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ค.38-63 08 May 2563 58
โอนงปม.เพิ่มเติมให้ศวข.ปัตตานี จัดหาเมล็ดพันธ์ุข้าวในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ค.37-63 08 May 2563 26
โอนงปม.ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้ค.แบบแปลงใหญ่ ค.36-63 08 May 2563 79
โอนปรับปรุงงปม.รายจ่ายปี63จัดทำพ.ร.บ.โอนงปม.รายจ่าย พ.ศ.2563 งบดำเนินงาน 05 May 2563 167
ขอจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน ปี 2563 05 May 2563 166