เงินงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รหัสงบประมาณ แผนงาน สำหรับปีงบประมาณ 2564 ของกรมการข้าว 27 October 2563 233
ขออนุมัติบัญชีจัดสรรและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ค.1/64) 27 October 2563 400
ขอแจ้งคืนเงินงบประมาณกิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 (ค.144/63) 29 September 2563 155
ขออนุมัติโอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.143/63) 25 September 2563 167
ขอสนับสนุนเงินงบประมาณของกรมการข้าว (ค.142/63) 23 September 2563 185
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วิจัยข้าวเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.141/63) 22 September 2563 156
แจ้งงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ค.140/63) 21 September 2563 128
ขอเงินประกันสังคมคืน (ค.139/63) 21 September 2563 56
ขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม) (ค.138/63) 21 September 2563 88
ขอส่งคืนเงินกรมการข้าว (ค.137/63) 17 September 2563 142