ขอแจ้งคืนเงินงบประมาณกิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 (ค.144/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก