ขอโอนเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร (ค.128/63)

รายละเอียดการโอน..คลิ๊ก