ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 คืนเข้าบัญชีฝากคลังกรมการข้าว (126/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก