ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม (ค.118/63)

รายละเอียดการโอน...คลิ๊ก